HCM 10-stappenproces

DM- en Fulfilmentprojecten doorlopen bij HCM een
10-stappenproces om ervoor te zorgen dat alle details kloppen, de kwaliteit van de gebruikte componenten gecontroleerd en akkoord bevonden is en we scherp in de gaten houden of de deadline onder druk komt te staan en we een manier moeten vinden om tijd te winnen om onze afspraken na te komen.

Ontzorgen van de opdrachtgever

Het HCM 10-stappenproces zorgt ervoor dat zowel u als ons team snel goed geïnformeerd worden over de kwaliteit en voortgang van de opdracht. HCM informeert opdrachtgevers proactief, waardoor ze zich nooit zorgen hoeven te maken over de voortgang. Wij zorgen ervoor dat de opdracht nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Controle van de kwaliteit en de kritische processtappen

Onze behandeling start met luisteren en meedenken. Steunt op gestructureerd informeren en communiceren over de kritische stappen in het behandelproces. Biedt een visuele controle en rapportage van de verschillende componenten en het eindresultaat, die we altijd voor akkoord aan de opdrachtgever voorleggen. Tenslotte delen we de logistieke informatie over de aflevering – wanneer die waar is afgeleverd en aan wie. Zodat daarover ook geen misverstanden kunnen ontstaan.

HCM 10-stappenproces

1.

Bespreken van de opdracht

Goed luisteren en verbetervoorstellen delen om kwaliteit toe te voegen of tijd en geld te besparen

2.

Uitwerken van de opdracht

Debriefing sturen aan de opdrachtgever voor akkoord, inclusief begrotingen planning

3.

Actualiseren HCM-Portal

Checklist onderdelen, kritische data en alle actuele communicatie over de opdracht is online in het HCM-Portal beschikbaar

4.

Inplannen ontvangst componenten of produceren drukwerk, enveloppen en verpakkingen

Kritische data actief controleren; alle componenten fotograferen bij binnenkomst en met de opdrachtgever delen voor akkoord

5.

Productie van de opdracht

Kwaliteitscontrole bedrijfsbureau, modellen fotograferen en delen met de opdrachtgever voor akkoord

6.

Plan B ontwikkelen

Als deadlines onder druk staan – plan B maken en afstemmen met de opdrachtgever

7.

Foto’s van de modellen verzenden voor akkoord

Akkoord opdrachtgever voor verzending – registreren in HCM Portaal

8.

Akkoord opdrachtgever – verzenden

Logistiek inplannen, verzend- en afleverbewijs delen met de opdrachtgever

9.

Afronden opdracht

Proces evalueren en verbeterpunten benoemen

10.

Evaluatie

Toevoegen aan het HCM-portal als referentie voor toekomstige projecten